Response to Revisionists who are Anti-Iranians

پاسخ به تحریفگران تاریخ و بدخواهان ایران

    برای دریافت متن‌هایی که به قالب «پی.دی.اف» (PDF) هستند
عزیزانی که اینترنت با سرعت پایین دارند،
روی پیوند کلیک راست کنید و ...
Save Target/Link As را انتخاب کنید
تا پرونده بارگذاری (
download) شود.

English articles

 1. Response to a web page claiming the Parthian Language as Ancient Turkish - by Dr.  G. R. F. Assar
 2. Parthian Is Not Turkish - by Dr. Kaveh Farrokh
 3. Response to Pan-Turkist Manipulation of the Demographics of Iran
 4. Politicization of the background of Nizami Ganjavi: Attempted de-Iranization of a historical Iranian figure by the USSR
  (PDF version) By: Dr. Ali Doostzadeh
 5. Response to the false book of Alireza Asgharzadeh by Garshap (PDF Version)
 6. A Study about the Persian Cultural Legacy and Background of the Sufi Mystics Shams Tabrizi and Jalal al-Din Rumi (PDF Version) - by Dr. Ali Doostzadeh
 7. Retort to Daily Telegraph's article against Cyrus the Great - by Dr. Kaveh Farrokh
 8. Pan-Arabism's Legacy of Confrontation with Iran - by: Dr. Kaveh Farrokh
 9. Response to Spiegel Magazine's Attack on the Legacy of Cyrus the Great - Dr. Kaveh Farrokh
 10. Some remarks on Farabi’s background: Iranic (Soghdian/Persian) or Turkic(Altaic)? - by: Goshtasp Lohraspi
 11. Response to a website which has used a misprinted map to claim historicity for invalid terms for the Persian Gulf  by: Shahin Nurani
 12. On the necessity of the unity of Iranian people – Shapur Arya
 13. A note on the Linguistic Turkicization of Azerbaijan, Arran and Sherwan - Shir-e Dalir
 14. The History of National Catastrophe – Rahim Masov
 15. Nozhat al-Majales – Encyclopedia
 16. A response to pan-Turkist exaggerated claim and falsification of numbers regarding the downfall of Ferqeh by: Mehrazar Suren
 17. Review of the book: "The Image of Arabs in Modern Persian Literature" by: Prof. Lewis Franklin
 18. Siavash Lornejad and Ali Doostzadeh "On the Modern Politicization of the Persian Poet Nezami Ganjavi", Edited by Victoria Arakelova, YEREVAN SERIES FOR ORIENTAL STUDIES, Yerevan, October 2012. (PDF Version)

 

 


مقالات پارسي

1.     سخنی جدی با اندیشمندان ایراندوست واقعی در رابطه با هویت غنی ایران در دوران اسلامی و نقش برجسته‌ی آن در تمدن اسلام-(آذرگشنسپ)

2.     پاسخهای با منبع به پانترکیستها – آذرگشنسپ

3.     نزهت‌المجالس-گردآوری جمال خلیل شروانی- تحصیح و تحقیق دکتر محمد امین ریاحی (حجم پروند- پانزده مگابایت)

4.     کتاب «پان ترکیسم و ایران» - پیوند دانلود    - لینک دانلود1  لینک دانلود2    (حجم پرونده- پانزده مگابایت- خواندن این کتاب به همه پژوهشگران پیشنهاد میشود)

5.          نگاهی به کتاب: «پان ترکیسم و ایران» (خواندن این کتاب به همه پژوهشگران پیشنهاد میشود)

6.     وحدت ملی و نقش زبان ملی در آن وحدت – دکتر کاظم رنجبر

7.     رضا براهنی و تحریف آمار قومی برای مقاصد سیاسی-آذرگشنسپ

8.     دروغ اندر دروغ: تحریف آمار برندا شیفر (مدافع پان ترکیستها در غرب) به قلم خود پان ترکیستهای نابکار

9.        زبان پارسی و دروغهای پان‌ترکیستها – یک ایرانی

10.                        قوم ایرانی و زبان‌های ایرانی چیست – یک ایرانی

11.                        نظامی گنجوی و پاسخهایی به پانترکیستها – نویسنده: آذرگشنسپ

12.                             ابوعلی ابن سینا و شاگردش بهمنیار و پاسخی به تحریف پان ترکیستها

13.                        سوسکها و پان ترکیستها-آذرگشنسپ

14.                        پاسخ به برخی از دروغهای رایج پان ترکیستها در مورد سقوط فرقه و مظلوم نمائی

15.                            کیستی تبرخورده‌ی زبان پارسی - نوشته: TajikistanWeb.com - برگردان به پارسی: شهربراز

16.                           ریشه های ایران ستیزی پان ترکیستان: پاسخی به اسناد جعلی ماشالله رزمی

17.                             مشتاقان دیگ حلیم! نقدی بر منش پان تورکیسم. نویسنده: داراب
بخش یک
بخش دو

18.                             مولوی و پان ترکیستان - نویسنده: آذرگشنسپ

19.                        دولت مدرن و اقوام ایرانی: شالوده‌شکنی پارادایم‌های رایج- نویسنده: دکتر حمید احمدی

20.                                              پاسخ به مقاله های فرهاد قابوسی
بخش یک: نظرهای دیاکونوف و تحریفگری پان ترکیستها
بخش دو: زبان‌های ایلامی و آرانی قفقاز ترکی نیستند!
(اندکی نیز در رابطه با زبان فارسی و آثار فلسفی)

21.                        نظر استاد مارکورات در رابطه با نامگذاری آذربایجان بر مناطق قفقاز - پی.دی.اف

22.                        پان ترکیستها و دروغی به نام «اقوام همریشه التصاقی زبان»!

23.                        زبان فارسی، باستان گرایی و هویت ایرانیان - در پاسخ تقریرات رضا براهنی. نویسنده: محمد جلالی چیمه

24.                        ابوریحان بیرونی خوارزمی و پان ترکیسم-آذرگشنسپ

25.                        چند يادآوری‌ی بايسته درباره‌ی استقلال ِ ساختاری‌ی ِ زبان ِ فارسی - نویسنده: دکتر جليل دوستخواه

26.                        حرمت شکنی هنوزهم ممکن نیست! - دکتر البرز فلاح

27.                        پاسخی به مقاله توهین آمیز: «معضل قومی و ملی در ایران...» - نویسنده: آذرگشنسپ

28.                        پاسخ به تفرقه‌اندازی رضا براهنی و دروغ او در مورد جمعیت ايران - نویسنده: آذرگشنسپ

29.                        بابك خرم‌دين و پان‌تركيسم - نویسنده: آذرگشنسپ

30.                        پاسخ به یک مقاله پان ترکیستی دیگر به نام: «موجودیت و هویت و راهمان (ترکان و ایران): یاشار تبریزلی» -

31.                        جشن نوروز و پان‌ترکیستها – نویسنده: آذرگشنسپ

32.                        اردوغان و تاراج فرهنگی ایرانیان- نویسنده: شهربراز

33.                        فارابی و قومیت او  - نویسنده: آذرگشنسپ  - نسخه پ-د-ف

34.                        قومگرایان پان‌ترکیست  و تحریف در پیرامون کسروی – نویسنده: آذرگشنسپ

35.                        چگونگی و چرایی نامگذاری جمهوری آذربایجان – برگرفته از روزنامه‌ی جنگل

36.                        در رابطه با ریشه‌ی واژه‌ی ترک و محدوده‌ی آن

37.                        اشاره‌ی مهندس عبدالله به زبان آذری پیش از کسروی (همچنین مارکورات آلمانی نیز زبان کهن آذربایجان را فهلوی دانسته است) (پ-د-ف)

38.                        نوشتارهایی در رابطه با زبان ایرانی‌تبار آذربایجان (فهلوی-آذربایجان)

     

پاسخ به دروغهای دشمنان ایران در رابطه با فردوسی بزرگ

1.     فردوسی: پاسخی به بانو سلماز ایگدر (عضو کانون زنان ایران) - نویسنده: کیوان

2.     پان ترکيست‌ها و فردوسی - دکتر جليل دوستخواه

3.     پان ترکيسم و فردوسی - اثر داريوش کيانی

4.     پاسخی به سخنان شاملو درباره‌ی فردوسی - دکتر جليل دوستخواه
بخش يک
بخش دو

5.     بررسی چند شعر الحاقی در شاهنامه-ابولفضل خطیبی

6.     نخستین سند ادبی ارتباط آذربایجان و شاهنامه - سجاد آیدئلو

7.     پاسخ به یک ضدایرانی در رابطه با خودآگاهی فردوسی اندر سرودن شاهنامه

8.    پاسخ به یک پان‌ترکیست در رابطه با "نام و گسترده ایران در شاهنامه" و رد نظریه بطلان "بلوچ‌ستیزی و کرد‌ستیزی" در شاهنامه

پاسخ به دروغهای دشمنان ایران در رابطه با کوروش بزرگ

1.     کوروش کبير و پان ترکيسم - اثر داريوش کيانی

2.     بار ديگر: كوروش كبير و پان تركيسم - نویسنده: داریوش کیانی

3.     پاسخ به مقالهء اشپیگل - نویسنده: شهربراز

4.  رضا مرادی غیاث آبادی و حرفهای نادرست و غیرمستند درباره کورش هخامنشی

در نقد پورپيرار

نقدی بر آثار ناصر پورپیرار

1.     هزاره‌هاى پرشكوه - اثر: داريوش کيانی

2.     معرفی کتاب دوازده قرن شكوه - بخش یک

3.     معرفی کتاب «اعتبار باستان‌شناختی آريا و پارس»

4.     معرفی کتاب «کورش و بابل»

5.     پاسخ به دروغگویی پورپیرار در مورد کاوشگری کعبه زرتشت
اثر: کیوان
این نوشتار به گونه ی هـ-ت-م-ل می‌باشد.
چون نوشتار بالا دارای حجم بالایی است اگر سرعت اینترنت شما تند است آن را در یک بخش پ-د-ف دخیره کنید و بخوانید:
پاسخ به دروغگویی پورپیرار در مورد کاوشگری کعبه زرتشت (
PDF)
و اگر سرعت اینترنت شما کندتر است آن را در سه بخش پ-د-ف دخیره کنید و بخوانید:
بخش یک
بخش دو
بخش سه

6.     پاسخ به ادعاهای بی‌بنیان ناصر پورپیرار در مورد کاوشگری تخت جمشید - اثر: کیوان

7.     پژوهندگان روزگاران: اندر تاریخ بازخوانی و رمزگشایی خط میخی - اثر: کیوان - قالب: پی.دی.اف

8.     پاسخ به ادعاهای بی بنیان ناصرپورپیرار در مورد پاسارگاد - اثر: داراب

9.     پاسخی به واپسین ترکتازی مقلدان پورپیرار - داریوش کیانی

10.                        معرفی کتاب «اعتبار باستان شناختي آريا و پارس» -

11.                        بخشی از مقاله «محکمتر از سرب!» - اثر: داريوش کيانی

12.                        کارنامه ننگين ناصر پورپيرار - اثر: داريوش کيانی

13.                        چند مقاله ديگر در نقد پورپيرار - اثر: داريوش کيانی

14.                        زرتشت و پان‌عربيسم - اثر: داريوش کيانی

15.                        تاملی بر بنيان تاريخ نوشته‌های ناصر پورپيرار - بخش ۱ - نویسنده: سورنا گيلانی

16.                        تاملی بر بنيان تاريخ نوشته های ناصر پورپيرار - بخش ۲ - نویسنده: سورنا گيلانی

17.                        تاملی بر بنيان تاريخ نوشته های ناصر پورپيرار - بخش ۳ - نویسنده: سورنا گيلانی

18.                        تاملی بر بنيان تاريخ نوشته های ناصر پورپيرار - بخش ۴ - نویسنده: سورنا گيلانی

19.                        تاملی بر بنيان تاريخ نوشته های ناصر پورپيرار - بخش ۵ - نویسنده: سورنا گيلانی

20.                        تاملی بر بنيان تاريخ نوشته های ناصر پورپيرار - بخش ۶ - نویسنده: سورنا گيلانی

21.                        پورپیراریسم و تاریخ و فرهنگ ایران - پاسخ به یکی از طرفداران پورپيرار

22.                        پاسخی به دروغ‌های پورپیرار در دانشگاه زنجان -آذرگشنسپ

23.                        پورپيرار و آهورا مزدا - گردآور: آرمان اولادقباد

24.                        پورپيرار و آرياييان - گردآور: آرمان اولادقباد

25.                        زرتشت-اوستا و پورپيرار - گردآور: آرمان اولادقباد

26.                        «مافیای تاریخ ایران‌نگاری» - محمدرضا قلی‌زاده (هفته‌نامه‌ی فرهیختگان، ۳۰ مرداد ۱۳۸۰، ص ۸)

27.                        تحریف تاریخ به دست بیگانگان و ج.ا.ا - اثر: جلال متینی

در نقد پان تورکيسم و پان عربیسم

1.     آذربايجان و آران -

2.     نگاهی به کتاب: «پان ترکیسم و ایران» (برگرفته از www.rouznamak.blogfa.com)

3.     فلسفه پان تورکيسم -

4.     Turks Teach New Theories - New York Times - Feb 1936

5.     ترکان فرضیه‌های جدیدی می‌آموزند - ترجمه مطلب بالا

6.     پان ترکیسم و ارزش علمی و تاریخی آن - از: دکتر انور خامه‌ای - پی.دی.اف

7.     از قیصرهای سبز تا تزارهای سرخ: عثمانی و شوروی - از: امیرسعید الهی - قالب: پی.دی.اف

8.     پان تورکیسم و استراتژی ختنه - از: دكتر حميد احمدی

9.     قفقاز و دیرینهء سیاسی و تاریخی آن و نقش عوامل پان‌تركیسم و ماركسيسم در تحريف تـاريخ - اثر: دکتر افشين جعفر زاده

10.                        پان‌ترکیسم: ريشه‌ها و آموزه‌ها - اثر: داريوش کيانی

11.                        فاشیسم دينی، نژادپرستی کور و کابوس فروپاشی ايران - بخش ۴ - سخنی با آذربايجانيها - اثر: مزدک بامدادن

12.                        چند نمونه از رفتار و آداب پان‌ترکيست‌ها در دنيای اینترنت -

13.                        تحريف پان تورکيسم درباره سومريها - آذرگنشسپ

14.                        ايرانيان و تورانيان - جلال ستارياز - برگرفته از تارنمای آذرپادگان

15.                        رویای پان تورکيسم - بازخوانی انديشهء سياسی در ترکيه - نویسنده: نبی اله روحی

16.                        نمونه‌های دروغ نویسی «دانشمندان» پان تورکیست
بخش يک
بخش دو

17.                        تاجيکان ازبکستان - نويسنده: ريچارد فولتز - ترجمه از انگليسی به فارسی: مانی پارسا

18.                        زبان آذری -

19.                        تاريخ معاصر آذربايجان -

20.                        تالش‌ها - دربارهء تالش‌ها

21.                        بررسی نظرهای پان ترکيست‌ها و پان عربیست‌ها دربارهء ايلاميان - آذرگشنسپ

22.                        دربارهء ابياتی که مال فردوسی بزرگ نيست - نویسنده: آرمان اولاد قباد
پاسخی به پان‌عربيست‌ها - بخش ۱ -
پاسخی به پان‌عربيست‌ها - بخش ۲ -

23.                        دربارهء مردم قفقازی و رد نظر بطلان پان ترکيستان -

24.                        پان ترکيسم و مادها - داریوش کیانی

25.                        اشکانیان و پان تورکيسم - اثر: داريوش کيانی

26.                        پان ترکيستها و اسکیث‌ها - Scythians

27.                        بزرگداشت نظامی در مسکو و سن پطرزبورگ - اثر: دکتر جلال متينی

28.                        درباره شعر مجعول نظامی گنجوی - اثر: علی اصغر سعيدی

29.                        سندی معتبر بر ترک بودن نظامی گنجوی!!! - اثر: دکتر جلال متينی

30.                        پنجاهمين سالگرد يک تحريف تاریخی - به مناسبت سالگرد نظامی گنجوی - اثر: سرگئی آقاجانيان
پرونده در قالب پ-د-ف

31.                        برررسی کتاب «سیری در تاریخ و زبان ترکی» - بخشی سودمند دربارهء هویت ایرانی «مولانا جلال الدین بلخی (رومی) و فرزندش - نویسنده: دکتر فیروز منصوری

32.                        سیمای ايرانيان در کتاب‌های درسی اعراب - اثر: طلال عطریسی

33.                        تاراج آنیرانیان در ايران زمین -

34.                        «ميراث پان عربيسم» نوشتهء دکتر کاوه فرخ - مترجم: منوچهر بيگدلی خمسه

35.                        دشمنی با فرهنگ ايران - نقدی بر سخن‌های احمد شاملو - نویسنده: علی سجادی

36.                        خاقانی شروانی و بررسی یک کتاب - تاجماه آصفی شیرازی

37.                        تورانیان ایرانی و توروککوهای هوریانی و پاسخی به ادعای همهترکانگاران-آذرگشنسپ

38.                        نظریات عثمانیان درباره ترک و زبان ترکی - دکتر فیروز منصوری

39.                        خوزستان و تمامیت ارضی ایران - دکتر جلال متینی، برگرفته از مجله‌ی «ایران‌شناسی»

40.                        تحریف پان ترکیسم در مورد زبان تبریزی، قطران تبریزی، ناصر خسرو و اسدی طوسی

41.                        تحریف کتاب دکتر عنایت الله رضا بدست یکی از پان ترکیستان - شهربراز

42.                        ابن خلدون و تحریف پان ترکیستها در مورد نام و سرزمین ایران - آذرگشنسپ

43.                        اصلاح زبان ترکی: کامبیابی فاجعه‌آمیز - سخنرانی پرفسور جغری لوئیس - برگردان شهربراز(نوشتاری سودمند اندر سرهگرایی افراطی که میتواند برای زبان فارسی نیز زیانبار باشد)

44.            پان ترکیستها و ادعای ترک بودن آذربایجان در زمان معاویه!(کتاب التیجان)

45.            پان‌ترکان و بدخوانی تاریخ طبری – برگرفته از وبلاگ شهربراز-همچنین مواردی در مورد عدم تاًثیر هونها و خزرها بر مردمان آذربایجان

46.           یکی از غلامان صفاریان به نام سبکری و برداشت نادرست پان‌ترکیستها

 

47.            ایرادات بنی‌اسرائیلی به احمد کسروی و نظر دانشمندان امروزی

48.             پاسخ به مقاله‌ی "پارسیان با سوارکاری آشنا نبودند" – برگرفته از وبلاگ شهبراز

49.           سفر از ممالک محروسه به فدرالیسم قومی – محمد امینی